Quyết định tạm đình chỉ công tác

(Haimat.vn) – Khi người lao động có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động ở mức độ nghiêm trọng, để ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra, để có điều kiện và thời gian điều tra, xác minh … - công ty có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người vi phạm.

Dưới đây là một quyết định tạm đình chỉ công tác mà công ty luật hợp danh Ecolaw đã tư vấn cho khách hàng.

 

 

Chỉ nên ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác khi thật sự cần thiết

--------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tạm đình công việc ông Hoàng Văn Văn)

 

- Căn cứ qui định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội qui lao động Công ty cổ phần AA-TT.

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty .

- Căn cứ dấu hiệu xác minh ban đầu của công ty.

- Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY AA-TT

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

Nay quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Văn Văn.

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.

Thời gian tạm đình chỉ: 1 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định này)

Điều 2: LÝ DO TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC

Theo các nguồn tin tố giác, công ty đã xác minh và bước đầu kết luận như sau:

o Ông Hoàng Văn Văn có dấu hiệu tham gia làm chủ một công ty có lĩnh vực kinh doanh trực tiếp cạnh tranh và trùng với hoạt động của công ty AA-TT – nơi ông Văn là người trực tiếp quản lý bộ phận kinh doanh. Hành vi của ông Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của ông với công ty, vi phạm luật lao động.

o Ông Hoàng Văn Văn có dấu hiệu sử dụng phương tiện, tài sản, thông tin … của công ty để trục lợi cho cá nhân.

o Và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh hoặc chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.

Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ

Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, mọi quyền lợi hợp pháp của ông Văn đều được công ty bảo đảm theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong vòng 1 tuần đầu tiên kể từ ngày ban hành quyết định này, ông Văn tạm thời được phép không đến công ty nhưng khi công ty triệu tập (qua điện thoại, email …) thì ông Văn phải có mặt. Ông Văn có nghĩa vụ phải bảo đảm sự liên lạc với công ty (thông suốt về điện thoại, email …)

Điều 4: HIỆU LỰC THI HÀNH

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18-8-2010, được công bố công khai và giao trực tiếp cho ông Hoàng Văn Văn.

Cùng việc công bố quyết định này, công ty tiến hành kiểm tra, thu giữ tài sản, phương tiện công ty đang giao cho ông Văn sử dụng - nhằm phục vụ cho việc điều tra, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Ông Hoàng Văn Văn và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyết định này

                                                                                                               TM. CÔNG TY AA-TT

                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận

- Ông Hoàng Văn Văn.

- Ban giám đốc công ty (lưu).

- Phòng hành chính, nhân sự (lưu).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Phân tích pháp lý :

1. Thời gian tạm đình chỉ không nên quá lâu (tối đa 1 tháng). Trong thời gian này, công ty phải khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm của người bị đình chỉ công việc.

2. Sau đó, công ty cần tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động …

( Vui lòng chờ bổ sung )

---------------------------------

Bài liên quan:

Đình chỉ công tác không phải là biện pháp kỷ luật lao động

Mẫu văn bản Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ECOLAW” để tìm hiểu về mẫu văn bản mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : “Thương mại - Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 3862 2278 – 3862 2279 – email : ecolaw@ecolaw.vn – website : ecolaw.vn