Qui định về thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ( nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhiễm HIV …)

TRÚC HUỲNH giới thiệu

(Haimat.vn) – Nghị định 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội. Nếu quí vị muốn có ý định thành lập một cơ sở hoạt động vì mục đích từ thiện, để nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, … thì đây là bài viết cần quan tâm.

Những quy định chung

Nghị định 68/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng trở lên - bao gồm cơ sở bảo trợ xã hội công lập ( do Nhà nước thành lập) và cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Ngoài ra, Bộ Lao động, thương binh và xã hội còn có Thông tư 07/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội.

Nhà nước Việt Nam khuyến kích các tổ chức, cá nhân, tổ chức tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài … thành lập cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng và góp phần hòa nhập cộng đồng các đối tượng cần được bảo trợ.

Nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội

• Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng được nhà nước quy định.

• Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất;

• Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

• Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội trở về với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

• Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng nơi có trụ sở (nếu có điều kiện).

Đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội gồm:

• Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo….

• Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

• Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi...

Lễ ra mắt Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn (TP.HCM), với sự tài trợ của LG  - ảnh minh họa

 

Điều kiện thành lập

Để thành lập cơ sở, phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Vị trí phù hợp:

Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khoẻ của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

2. Bảo đảm về cơ sở vật chất

1. Cơ sở phải có diện tích đất tự nhiên: bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị.

2. Diện tích phòng ở của đối tượng nuôi dưỡng bình quân 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng.

3. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc từ 25 đối tượng trở lên phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ….

4. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc từ 10 đến dưới 25 đối tượng phải đảm bảo điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, nhà làm việc của cán bộ nhân viên, điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

5. Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người tàn tật, người cao tuổi và trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

3. Điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng

Đối tượng được bảo đảm mức sống theo quy định; được học văn hoá (đối với người có khả năng học tập); được học nghề (đối với trẻ em từ 13 tuổi trở lên và những người có khả năng lao động và có nhu cầu học nghề); được cung cấp thông tin; được vui chơi giải trí và được giao lưu với cộng đồng và tái hòa nhập gia đình, cộng đồng.

4. Định mức về cán bộ, nhân viên tại cơ sở:

Mỗi cơ sở phải bảo đảm như sau:

a. Cán bộ, nhân viên chăm sóc trực tiếp trẻ em:

- Dưới 18 tháng tuổi: 1 nhân viên chăm sóc 1 trẻ em.

- Từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi:

• Trẻ em bình thường: 1 nhân viên chăm sóc 5 đến 6 em;

• Trẻ em tàn tật; tâm thần; nhiễm HIV: 1 nhân viên chăm sóc 3 đến 4 em.

- Từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi:

• Trẻ em bình thường: 1 nhân viên chăm sóc 8 đến 10 em;

• Trẻ em tàn tật; tâm thần; nhiễm HIV: 1 nhân viên chăm sóc 4 đến 5 em.

b. Cán bộ, nhân viên làm công tác dinh dưỡng bao gồm tiếp phẩm, nấu ăn: 1 nhân viên phục vụ 20 đối tượng.

c. Cán bộ, nhân viên làm công tác phục hồi chức năng, dạy văn hoá, dạy nghề:

• 01 kỹ thuật viên hướng dẫn phục hồi chức năng cho 5 đối tượng (đ/v cơ sở bảo trợ xã hội có nhiệm vụ phục hồi chức năng).

• 1 giáo viên dạy 9 đối tượng (đ/v cơ sở có nhiệm vụ tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề).

d. Cán bộ, nhân viên gián tiếp: Tối đa không quá 20% tổng số nhân viên cơ sở.

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Hồ sơ thành lập gồm:

1. Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Nội dung gồm:

- Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;

- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;

- Đối tượng tiếp nhận;

- Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;

- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;

- Kế hoạch kinh phí;

- Dự kiến hiệu quả;

- Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.

3. Giấy tờ hợp pháp về quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

4. Dự thảo quy chế hoạt động

- Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;

- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

- Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.

5. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở (có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở).

6. Có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.

7. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh.

Nộp hồ sơ và thời gian giải quyết:

Cơ sở hoạt động trong phạm vi cấp huyện sẽ gửi đơn đến Phòng LĐTBXH - UBND cấp huyện.

Cơ sở hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh sẽ gửi đơn đến Sở LĐTBXH của UBND cấp tỉnh.

Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Bộ, ngành, tổ chức gửi đơn tới Bộ, ngành, tổ chức (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ hoặc phòng TCCB).

Sau khi nhận đơn, Phòng (Sở) LĐTBXH sẽ thẩm định hồ sơ thành lập và trình cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định thành lập đối với cơ sở hoạt động trên phạm vi cấp tỉnh.

- Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập đối với cơ sở hoạt động trên phạm vi cấp huyện.

Thời gian giải quyết: 35 ngày (trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). Tuy nhiên, trên thực tế do nhiều lý do, thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn nhiều.
 

Cẩm nang pháp luật Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC CẨM NANG PHÁP LUẬT ECOLAW” để tìm đọc nội dung mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : Thủ tục hành chính – pháp lý

---------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW - ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 3862 2278 – email: ecolaw@ecolaw.vn – website: ecolaw.vn