Qui định về Nhà trường, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

TỐ NGA giới thiệu

(Haimat.vn) – Nếu quí vị có kế hoạch mở hoặc muốn tìm hiểu về hoạt động của Nhà trẻ, lớp mẫu giáo tư thục ... thì đây chính là bài viết cần quan tâm.

1. Khái niệm

2 loại hình nuôi dạy trẻ

Việc nuôi dạy trẻ hiện nay được chia làm loại hình sau:

- Nhà trường, nhà trẻ : Là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục : Có qui mô, tổ chức nhỏ hơn nhà trường, nhà trẻ, không có tư cách pháp nhân.

Thế nào là Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo?

a) Nhóm trẻ: là tổ chức gồm các trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. Tùy từng độ tuổi của trẻ khác nhau, mà số lượng trẻ tối đa trong một nhóm cũng khác nhau. Cụ thể:

- Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

b) Lớp mẫu giáo: tổ chức gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Tùy từng độ tuổi của trẻ khác nhau, mà số lượng trẻ tối đa trong một nhóm cũng khác nhau. Cụ thể:

- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ.

Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ được quy thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

Phòng ngủ của các bé (ảnh minh họa)

 

2. Thành lập Nhà trường, Nhà trẻ tư thục

Điều kiện để được cấp phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục: (sau đây gọi chung là Nhà trường):

- Địa điểm mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư¬ơng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ tiêu chuẩn.

Cơ quan cấp phép : UBND cấp quận/huyện.

Thủ tục thành lập:

- Chủ nhà trường nộp đủ hồ sơ tại Phòng GD-ĐT. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Phòng GD-ĐT sẽ có ý kiến bằng văn bản cho phép thành lập và gửi hồ sơ tới UBND huyện.

- Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch UBND huyện ra Quyết định cho phép thành lập.

Trường hợp không cho phép thành lập, chủ tịch UBND huyện có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho Phòng GD-ĐT, trả lời cho tổ chức hoặc cá nhân xin mở trường.

Hồ sơ gồm:

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.

- Tờ trình về Đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của Nhà trường.

- Bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của Phòng GD-ĐT và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (nếu có).

- Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập.

- Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Hồ sơ nhân sự:

a) Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của ng¬ười dự kiến làm hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng;

b) Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

- Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

Sau khi nhà trường, nhà trẻ cấp phép thành lập để hoạt động, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh như thường lệ. (Các bạn có thể xem phần liên quan bên dưới).

3. Thành lập Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Trường hợp chủ đầu tư không có đủ điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ thì chủ đầu tư có thể thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục khi đáp ứng điều kiện sau:

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu.

- Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn.

- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ các tiêu chuẩn được quy định, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương;

- Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;

Cơ quan có thẩm quyền: UBND xã/phường.

Thủ tục đăng ký thành lập:

- Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo nộp hồ sơ tại UBND xã.

- Sau khi tiếp nhận, Chủ tịch UBND xã xem xét và có văn bản gửi Phòng GD-ĐT đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Sau khi kiểm tra, Phòng GD-ĐT có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND xã;

- Trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập.

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

Yêu cầu về nhân sự:

Hiệu trưởng :

- Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị.

- Mỗi hiệu trưởng chỉ được quản lý một nhà trường, hoặc một nhà trẻ tư thục.

- Điều kiện:

 Là công dân Việt Nam.

 Được Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Phòng GD-ĐT khi chưa quá 65 tuổi.

 Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

 Chấp hành đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước;

 Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Là người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Tiêu chuẩn :

 Là công dân Việt Nam.

 Phẩm chất, đạo đức;

 Sức khoẻ tốt;

 Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Coi các bé ăn cơm nè, thương ghê (ảnh minh họa)

 

Giáo viên, nhân viên

- Tiêu chuẩn

 Là công dân Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

 Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em;

 Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

 Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;

 Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ dân tộc thiểu số, ng¬ười nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khả năng giao tiếp với trẻ bằng tiếng dân tộc;

 Đối với những nơi khó khăn, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được thành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức.

4. Các vấn đề liên quan:

Những hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

 Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp.

 Xuyên tạc nội dung giáo dục.

 Đối xử không công bằng với trẻ em.

 Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

 Giáo viên không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén chương trình nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục.

 Có biểu hiện tiêu cực trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

- Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, lớp; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh trường học;

- Khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ phải có tường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng đảm bảo an toàn cho trẻ em.

- Biển tên nhà trường, nhà trẻ tư thục được ghi bằng tiếng Việt gồm các nội dung sau:

 Tên của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 Tên Phòng GD-ĐT;

 Tên riêng của nhà trường hoặc nhà trẻ theo quyết định cho phép thành lập; con dấu và giấy tờ giao dịch;

 Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ.

Yêu cầu về các công trình xây dựng

- Đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành; xây dựng khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với khối phục vụ;

- Bố trí công trình cần đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi; có lối thoát hiểm phòng khi có sự cố và trang bị đầy đủ phương tiện theo quy định về phòng cháy, chữa cháy;

- Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

Yêu cầu về Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

a) Phòng sinh hoạt chung: Diện tích trung bình tối thiểu 1,5m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng, thoáng; mát; nền nhà láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ; có các thiết bị tối thiểu sau:

- Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp;

- Bàn, ghế, bảng cho giáo viên;

- Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu;

- Hệ thống đèn, quạt;

Có thể sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo.

b) Phòng ngủ: Diện tích trung bình tối thiểu 1,2m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; có một số đồ dùng tối thiểu sau: Gường, chiếu, chăn, gối, màn, quạt ...

c) Phòng vệ sinh: Diện tích trung bình tối thiểu 0,4 m2 cho một trẻ; có đủ nước cho trẻ dùng, có vòi nước rửa tay, vòi tắm. Đối với trẻ nhà trẻ có ghế ngồi bô hoặc máng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng. Đối với trẻ mẫu giáo có chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái riêng;

d) Hiên chơi: Chiều rộng tối thiểu 1,8m; có lan can bao quanh cao 1m, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Yêu cầu về Nhà bếp

a) Có khu sơ chế, chế biến, nấu ăn, chia thức ăn được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều;

b) Nhà bếp phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Có đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt;

- Có đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tại trường;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có tủ lạnh lưu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú theo quy định;

- Đảm bảo việc xử lý các chất thải đúng quy định và yêu cầu phòng chống cháy nổ.

Và phải có các khối phòng khác như:

- Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

- Khối phòng hành chính quản trị: Văn phòng; phòng ban giám hiệu; phòng hành chính quản trị; phòng Y tế.

- Sân chơi

Sinh hoạt tập thể (ảnh minh họa)

 

Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu

- Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo danh mục, quy định của Bộ GD-ĐT và được sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh mục do Bộ GD-ĐT ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non; không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Chính phủ;

- Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu được bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thường xuyên; có hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định.

Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Biển tên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được ghi bằng tiếng Việt, bao gồm những nội dung sau: tên nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo, địa chỉ, số điện thoại, số quyết định theo quyết định cho phép thành lập;

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo an toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng hoặc lát gạch hay bằng gỗ, được vệ sinh sạch sẽ;

- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục có diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2 cho một trẻ;

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải có hàng rào, cổng và chỗ chơi an toàn cho trẻ; phòng vệ sinh với diện tích trung bình tối thiểu 0,4 m2 cho một trẻ, có đủ nước sạch cho trẻ dùng, thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ mầm non;

Yêu cầu về trang thiết bị tối thiểu cho một nhóm trẻ , lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

- Đối với nhóm trẻ:

 Có đủ giường nằm, chiếu, chăn, gối, màn; đồ dùng cá nhân cho trẻ như khăn mặt, ca, cốc uống nước; dụng cụ đựng nước uống và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ; có đủ bô, nước dùng cho trẻ hàng ngày;

 Có đủ phương tiện, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu cho hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích; giá để đồ dùng, đồ chơi;

 Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên: Chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

- Đối với lớp mẫu giáo

 Có bàn, ghế đúng quy cách, một bàn và hai ghế cho hai trẻ; có bàn, ghế và bảng cho giáo viên;

 Có đủ đồ chơi, tài liệu, đồ dùng cho hoạt động học có chủ đích;

 Có đồ chơi và đồ dùng tự tạo bằng nguyên vật liệu địa phương; có kệ (giá) để đồ dùng, đồ chơi;

 Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, sổ theo dõi tài sản của lớp mẫu giáo, tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ;

 Đối với lớp bán trú: có giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ, đảm bảo đủ ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;

 Có đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ: bát, thìa, ca, cốc, khăn mặt, bát, đồ dùng học tập;

 Có đủ nước sạch để dùng, đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

- Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu phải đảm bảo tính giáo dục, vệ sinh, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non; không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Chính phủ;

- Bếp ăn: vị trí bếp ăn đặt riêng, xa nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; đảm bảo an toàn cho trẻ và người sử dụng, được sắp xếp theo dây chuyền hoạt động một chiều, thực hiện vệ sinh thực phẩm.

----------------------------------------------------------------------

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ngày 25-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 - 7 - 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 

Cẩm nang pháp luật Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC CẨM NANG PHÁP LUẬT ECOLAW” để tìm đọc nội dung mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : Thủ tục hành chính - pháp lý 

---------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 3862 2278 – 3862 2279 – email : ecolaw@ecolaw.vn – website : ecolaw.vn