Hợp đồng ủy quyền

(Haimat.vn) – Hợp đồng ủy quyền là một văn bản hành chính pháp lý, có nội dung thể hiện việc một bên ủy quyền cho một bên khác (thường là giữa các cá nhân với nhau) thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó. Hợp đồng ủy quyền phải được công chứng mới có giá trị pháp lý. Dưới đây là một hợp đồng ủy quyền (có thật) mà Quí vị có thể tham khảo.

----------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2009

Tại : VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 214/B11 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên uỷ quyền
Ông NGUYỄN K.
Địa chỉ : xxx Bàu Cát, Phường 14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0903807xxx

Bên B : Bên nhận uỷ quyền
Ông TRẦN HỒNG PHONG, luật sư
Là giám đốc công ty Luật Hợp Danh Ecolaw – Đoàn luật sư TP.HCM
Địa chỉ: 843 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 3862 2279 - Fax : 3862 2278

Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B như sau:

Nội dung ủy quyền:

1. Ông Trần Hồng Phong là người đại diện theo uỷ quyền, thay mặt và nhân danh bên A liên hệ với Công ty CP Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Chi nhánh của SeABank tại TP.HCM và các cá nhân, tổ chức có liên quan để giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến “Hợp đồng mua bán chứng khoán” số 4xx/2007/SeABank-REPO/01 giữa bên A và SeABank – chi nhánh HCM.

2. Trong phạm vi uỷ quyền, ông Trần Hồng Phong được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vụ việc, lập và kí tên các giấy tờ, tài liệu, thư trao đổi, biên bản làm việc … trong việc đề nghị SeABank/SeABank-HCM giải quyết quyền lợi của bên A.

3. Ông Trần Hồng Phong cũng có quyền liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để yêu cầu thực hiện các biện pháp tư pháp, khẩn cấp tạm thời … liên quan đến vụ việc – trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A.

4. Trong phạm vi uỷ quyền của mình, ông Trần Hồng Phong được quyền uỷ quyền cho nhân viên của công ty luật hợp danh Ecolaw thay mặt và nhân danh mình liên hệ với công ty SeABank/SeABank-HCM và các cơ quan hữu quan để giải quyết vụ việc trên.

5. Thời hạn uỷ quyền: kể từ ngày ký Hợp đồng uỷ quyền này cho đến khi vụ việc được giải quyết xong hoặc khi hợp đồng uỷ quyền chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Bên A cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi uỷ quyền trên đây.

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 4 bản, có giá trị như nhau, bên A giữ 1 bản, bên B giữ 3 bản.

Bên nhận uỷ quyền                                                           Bên ủy quyền

(Đã ký)                                                                                (Đã ký

Phần chứng thực của Văn phòng công chứng Gia Định

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Ảnh minh họa

------------------------------------------------
Phân tích pháp lý :

( Vui lòng chờ )

Mẫu văn bản Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ECOLAW” để tìm hiểu về mẫu văn bản mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : “Cá nhân – giao dịch dân sự”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 3862 2278 – 3862 2279 – email : ecolaw@ecolaw.vn – website : ecolaw.vn