Công ty mẹ có thể ký hợp đồng với công ty con

(Haimat.vn) - Xin hỏi : công ty A có phải là công ty con của công ty HH không ? Công ty HH có quyền ký hợp đồng trực tiếp (chẳng hạn là hợp đồng mua bán) với công ty A hay không? ( Huỳnh Văn N. Công ty cổ phẩn HH, TP.HCM) 
(Haimat.vn) - Xin hỏi : công ty A có phải là công ty con của công ty HH không ? Công ty HH có quyền ký hợp đồng trực tiếp (chẳng hạn là hợp đồng mua bán) với công ty A hay không? ( Huỳnh Văn N. Công ty cổ phẩn HH, TP.HCM) 
Luật sư Võ Đình Khinh trả lời :
Theo qui định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2005), một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
-          Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;
-          Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
-          Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
Do vậy, bạn chỉ mới cho biết công ty HH có 30% vốn trong công ty A chưa đủ cơ sở để tôi trả lời câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể đối chiếu với qui định như trên để biết về trường hợp của mình. 
Mặt khác, công ty HH của bạn và công ty A là hai pháp nhân độc lập, có Giấy ĐKKD độc lập, có tài sản riêng … Do vậy, cho dù công ty A có là công ty con của công ty HH (theo như qui định ở trên) hay không thì hai bên vẫn có thể ký kết hợp đồng với nhau được. Tất nhiên là các hợp đồng hay giao dịch nói chung giữa hai bên phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
Xin lưu ý thêm, trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền, buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi (mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan), gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. (Ecolaw.vn)
----------------------------------------------------------------------

Chuyên mục Luật sư tư vấn do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw@ecolaw.vn để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC HỎI – ĐÁP ECOLAW” để tìm đọc câu hỏi mà mình quan tâm.

(Lưu ý : Bài viết trên thuộc lĩnh vực "Thương mại - Doanh nghiệp").